Ластиците, с които тренирате трябва да бъдат правилно подбрани за вашите специфичните нужди.

Ако ластиците не са избрани коректно могат да се случат две неща:

  • ластиците да са по-леки от необходимото, като в такъв случай няма да усещате очакваното натоварване и желаните резултати ще закъснеят

  • ластиците да са по-тежки от необходимото, като това ще попречи на правилното изпълнение на упражненията, може да се получи пренатоварване или травми.

Ето защо е толкова важно да изберете правилното съпротивление на ластиците, с които ще тренирате.

Ето няколко въпроса, на които след като отговорите и съберете точките ще можете да определите вашето ниво, както и подходящите за него тренировъчни ластици.

 

Въпроси:

 

Въпрос 1: Колко пъти в седмицата тренирате?

А. Не тренирам  /1 т./

Б.  2-3 пъти /2 т./

В. 4-6 пъти  /3 т./

Г. Всеки ден  /4 т./

 

Въпрос 2.  От колко години тренирате?

A. Цял живот – аз съм професионален спортист  /4 т./

Б. От няколко месеца  /1 т./

В. От 2-3 години  /2 т./

Г. Над 5 години  /3 т./

 

Въпрос 3.  Какви тренировки правите предимно ?

A. Кардио  /1 т./

Б. Силови /3 т./

В. Високо интензивни /2 т./

 

Въпрос 4. Имате ли травми ?

А. Да  /1 т./

Б. Не  /2 т./

 

Въпрос 5. Къде тренирате предимно ?

А. В къщи или парка  /1 т./

Б. Във фитнеса  /3 т./

В. Комбинирано според времето, с което разполагам  /2 т./

 

Сега съберете точките, съответващи на вашите отговори.

 

Определете вашето ниво:

от 5 т. до 8 т. – Начинаещо ниво 1

от 9 т. до 12 т. – Средно ниво 2

от 13 т. до 16 т. – Напреднало ниво 3

 

 

Начинаещо ниво 1:

Жълт непрекъснат рехабилитационен ластик

Син тренировъчен ластик (5-10кг)

Жълт тренировъчен ластик (2.5-7кг)

 

 

Средно ниво 2:

Зелен непрекъснат рехабилитационен ластик

Тъмно син непрекъснат рехабилитационен ластик

Син тренировъчен ластик (5-10кг)

Червен тренировъчен ластик (7-16кг)

 

 

Напреднало ниво 3:

Оранжев къс тренировъчен ластик

Специализиран комплект за бързина, сила и ловкост

Червен тренировъчен ластик (7-16кг)

Черен тренировъчен ластик (16-25кг)

Лилав тренировъчен ластик (23-34кг)

Можете да изберете 1 или няколко ластика от вашето ниво, като това зависи от вашето желание. Колкото е по-голямо разнообразието от ластиците, които имате, толкова по-голям е диапазонът от упражнения, които можете да изпълнявате и съответно броят на мускулните групи, които ще натоварвате.