Какаво е COMPEX електростимулация

Електростимулацията симулира мозъка, като изпраща електрически импулси към
мускулите, по същия начин както и мозъкът прави това. Мускулите не могат да направят
разлика кой ги активира. COMPEX електростимулаторите работят с мускулите по съшия
начин, както и естествения процес на съкращението им.
Как ни помага електростимулацията:
• Естествения процес на активация на мускулите никога не може да обхване всички
мускулни влакна дори при най-тежки натоварвания. Комбинирайки физическо
упражнение с електростимулация можем да достигнем 100% активация, с което и
максимална сила на мускула.
• Мускулите могат да се упражняват дори и при напълно неподвижно тяло. Това е особено
полезно след травми, когато болката е все още много силна или не можем още да
натоварваме съответната част на тялото. Това позволява да избягваме атрофия на
мускулите на засегната част на тялото или да възстановим обема и силата на
атрофирали мускули.
• Възможността да избираме специфични форми на електрическия импулс и определени
честоти, които са невъзможни за постигане по естествен път ни позволява да постигнем
оптимално желания ефект за всеки мускул.
• Тази възможност за избор на форма и честота на електрическия импулс също така
позволява да се прилагат режими, които подобряват значително възстановяването на
мускулите след натоварване, отвеждането на натрупаната млечна киселина,
увеличаване с над 300% на кръвоснабдяването на мускула, както и специфични масажи.
• При използване на импулси с ниска амплитуда и точно определена честота,
електорстимулацията също така блокира провеждането на болка от сензорните нерви и
стимулира производството на ендорфини – естествените болкоподтискащи хормони.
COMPEX е щвейцарска фирма, лидер в
производството на електростимулатори с
над 30 годишен опит.
Дългият опит, множеството научни
изследвания провеждани в годините, и
марката SWISS MADE, дават резултат в
специализираните вградени програми,
уникалните технологии, като Mi – tech и
ергономичния моделен дизайн. Всичко
това гарантира най-добрия възможен
резултат, който може да бъде постигнат с
електростимулация.
Mi (Muscular intelligence) технология
Mi технологията автоматизира някои важни процеси при електростимулацията, чрез
използване на специални сензори. Mi – технологията включва:
• Mi SCAN – тази програма автоматично сканира мускула за определяне на най-
оптималните параметри на стимулацията
• Mi RANGE – тази програма определя автоматично оптималното ниво на стимулация при
възстановяване и масаж
• Mi TENS – тази програма следи за нежелани контракции при болкоподтискаща
електростимулация
• Mi ACTION – тази програма комбинира активната гимнастика с електростимулацията,
като я стартира при активно движение
• Mi AUTORANGE – Напълно автоматично определяне на оптималния интензитет на
електростимулацията